Chia sẻ

Giáo trình Stable Diffusion cơ bản

Giáo trình Stable Diffusion cơ bản gồm những khái niệm và định nghĩa các setting trong Stable Diffusion dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về công cụ AI này. Giáo trình tập trung vào khả năng tạo ra nhân vật ảo (KOLs), phủ màu mô phỏng trong kiến trúc nội thất, thay đổi nền cho sản phẩm và phục vụ cho mảng thời trang.

Hãy cùng xem nội dung của giáo trình bên dưới. Nếu muốn sở hữu file ebook này, hãy tải ở link dưới cùng bài viết.

Để tải ebook giáo trình Stable Diffusion cơ bản, hãy truy cập link này, sau đó chọn mục eBooks > Giáo trình Stable Diffusion cơ bản – Hưng AI Thực Chiến.pdf