Gallery

Sẽ đến lúc con người ta khi được hỏi về những mong ước lớn lao nhất, thì câu trả lời lại là những điều cơ bản nhất.

Ổn định. Bình yên. Không tin dữ.

-An Trương