Journal

Nếu bỗng có lúc lòng bạn trở nên xáo động, hãy quẳng chiếc điện thoại bạn đang cầm đi. Xem một tập phim, đọc vài trang sách hay chỉ đơn giản là viết vài dòng suy nghĩ linh tinh, bạn sẽ cảm thấy bình ổn hơn.