Tin tức

Microsoft Mesh – họp ảo trong thế giới 3D

Microsoft Mesh đã chính thức có mặt trên Teams! Biến cuộc họp Teams của bạn ...

READ MORE

Tạo Video bằng AI với Google Lumiere

Tạo video bằng AI từ prompt hay từ 1 hình ảnh có sẵn đang có ...

READ MORE