Tin tức

Microsoft Mesh – họp ảo trong thế giới 3D

By hoaihung

Microsoft Mesh đã chính thức có mặt trên Teams! Biến cuộc họp Teams của bạn thành cuộc họp trong thế giới 3D sống động.

Mesh cho phép Teams tạo ra phòng họp thực tế ảo, người dùng có thể di chuyển, tương tác và gặp gỡ đồng nghiệp của mình. Mọi người trong cuộc họp đều có thể có mặt mà không cần phải có mặt trong không gian vật lý thực, bằng cách sử dụng hình đại diện được cá nhân hóa và không gian ảo có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào.

Microsoft Mesh có thể truy cập trên:

✔️ Máy tính cá nhân

✔️ Thiết bị VR Meta Quest

Các gói hỗ trợ Mesh immersive spaces: Teams Essentials, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3/E5, and Office 365 E1/E3/E5.

Hãy thử ngay hôm nay: Introducing Microsoft Mesh | Connect like never before