Mẹo vặt

Mẹo giúp nhân vật AI trong thật hơn

🌟Ảnh AI vẫn luôn cho cảm giác không thật, là vì sao? Và vì sao ...

READ MORE

[Stable Diffusion] Làm sao sửa lỗi mặt và tay?

Với AI nói chung hay Stable Diffusion nói riêng thì lỗi chi tiết mặt hoặc ...

READ MORE

Tản mạn về Stylize trong MidJourney

Những gì MidJourney nói Stylize làm được so với những gì Stylize thực sự làm ...

READ MORE